.: MENU :.

.:: Zdroje vody ::.

 

 

Naražaná studna


Narážaná studňa je vädsinou zložená z naražacieho hrotu filtra velkosti 5/4“ a  6/4“, našroubovaného na pozinkovanej ure, ktorá sa zarazí do zeme do takej hlbky, že je filterpod hladinou podzemnej vody. Bežne nemožu byť naražane studne používane, pokiaľ je hladina podzemnej vody viac ako 7m pod úrovňou  čerpadla.
Kapacita naražanej studne je obvykle obmedzená, často na maximum 1 až 2 m3/h, pretože nemá štrkový filter pre ochranu sita studne proti upchatiu pohybujúcími sa časticami nečistôt. Pre obnovu naražanej studne by sa mal previesť spätný preplach filtra pomocou prudkého vodného prúdu ktorým sa nečistoty z filtra odplavia.
>> hore

Kopané studne


Kopaná studna je obvykle vystužená betonovými skružami (alebo betonovými tehlami) s priemerom 80 až 2 metre, ktoré siahaju pod vodnú hladinu podzemnej vody a umožnuju akumulaciu vody v studni. Vedsina kopaných studní ma hlbku menšiu než 20 metrov. Čerpacie zariadenie može byť inštalované na ocelových nosníkoch , umiestnených 3-4 metre nad vodnou hladinou.
>> hore


Vrtané studne.


Vrták, použivný na vrtanie vrtaných studní, môže byť ručný, ale spravidla býva pohánaný motorom. Typické priemery studní su v rozsahu od 6“ do 14“.Doporučujeme minimálny priemer studne 150mm. Tieto studne su málokedy hlbsie než 40 metrov. Pažnica sa často zhotovuje z plastových kanalizačných rúr do seba pospájaných alebo ocelových trubiek vkladaných po dokonční vrtu.
Jestvujúce studne su často konbináciou kopanej a vrtanej studne, pretože pôvodné kopané studne vyschli  v dôsledku zníženej hladiny podzemných vôd o niekolko metrov. Otvor vrtanej studne je vyvrtaný pod novú hladinu podzemných vôd a tým sa dosiahne dostačujúce množstvo vody po celý rok.
>> hore

Prameň


Prameň je podzemná voda pod tlkom, ktorá bola vytlačená cez priepustné vrstvy na povrch zeme. Pramene sa vyskytujú skôr v kopcoch alebo hornatých oblastiach. Pramene vedsinou poskytujú tak málo vody, že sa musí stavať vodojem, zaisťujúci spolahlivé zasobovanie počas špičkovej spotreby.
>> hore

Nádrže na vodu
Nádrž na vodu je zvydšajne zložená z vodotesnej podzemnej betonovej, plastovej nádrže, ktorá je naplnena daždovou vodou zo strechy prípadne ak je malá výdatnost sú nádrže doplnovana z vrtu studne .
>> hore

Jazierka a rieky
Jazera a rieky obsahujú povrchovú vodu vhodnu iba na zalievanie.
Voda pre požitie v domácnosti by nemala byť uživatelom nikdy čerpaná priamo z riečisk alebo jazier, ale mala by byť braná z malých vrtov na brehu jazera alebo rieky a filtrovaná cez vrstvu min 5-10 metrov piesku, pretože môže byť vystavená kontaminacií a učinkov pesticidov.
>> hore

Kontrola výdatnosti zdroja   


Pokial bol vybraný vodný zdroj, ktorý najlepšie splňa  požiadavky na dodávku vody, jako minimum musí byť prevedené:
Určenie vydatnosti a poklesu hladiny
Rozbor kvality vody
Pokial je studna vrtaná, vedšinou  obdržite skušobnú správu od firmy, ktorá spravila vrt. Nemáťe aktuálne informácie o výdatnosti zdroja vody, mohla by Vám firma ktorá vrta studne prípadne požičovna čerpadiel zapožičať skušobné čerpadlo.  Nechajte čerpadlo, ak je to možné, ísť 24 hodín pri rýchlosti čerpania, odpovedajúcej výpočítanej špičkovej spotrebe, a potom uskutočnite nové meranie zníženej hladinyvymývaných. Pre meranie prietoku použite vodomer.
Ak  nemáte vodomer, vložte do výpustného otvoru výtlačnej trubky poddimenzovanú trubku v horizontálnej polohe a zmerajte výšku od úrovne terénu k stredu trubky.
Počas čerpania zmerajte dĺžku od výpustného otvoru trubky po miesto, kde voda dostriekne. Pomocou týchto dvoch hodnôt je možné určiť z diagramu priemerný prietok.
>> hore

Utesňovanie kopaných studní

Celkový priemer kopanej studne je len  o niečo vačší ako prefabrikované betónové trubky a medzikružie vrtu okolo dolných trubiek sa naplní zosutou zeminou. Nalejte okolo trubky až do zóny pod zmrznú hĺbku cementovú maltu s nízkou viskózou. Keď cementová malta dosiahne vodnú hladinu, vytvorí tvarovacie tesnenie(spevní steny). Medzi zmrznou hĺbkou a betónovou doskou by mal byť napechovaný plastický íl (betonit). Íl je ovplyvnený mrazom len mierne.
>> hore

Utesňovanie naražaných studní.

Keďže brit studne pri rážení alebo vymývaní prechádzy terénom, dôjde k jeho miernemu poškodeniu. Tomuto je možné zabrániť naliatím cementovej malty s nízkou viskózou pozdĺž trubky, čím sa vytvorí tesniaca spevňovacia vrstva na úrovni vodnej hladiny. Plastický íl by mal byť napechovaný od zamrznej hĺbky ku doske studne.
>> hore

Zdroj: Grundfos

neprehliadnite!

naši partneri

.:: DAES, s.r.o. Košická 4, ilina, tel.: 041/5650 880