.: MENU :.

.:: Prečerpávače Wilo ::.

 

DrainLift Box

Čerpadlo na odvodňovanie pivníc

Technické údaje
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
sieťový pripojovací kábel 10 m (5 m u 40/10), so zástrčkou Schuko
prevádzkový režim S3 -25%
teplota čerpaného média max. 35 °C, u 32/8 a 32/11 krátkodobo (3 min) 90 °C
prípojka výtlaku Ø 40 mm
prípojka prítoku 100 mm
odvetrávacia prípojka 100 mm
druh ochrany IP 67
hrubý objem nádrže 85 l
spínací objem 22 l, u 40/10 30 l

Použitie
Zariadenie na prečerpávanie kalu s integrovaným ponorným motorovým čerpadlom pre podzemnú inštaláciu v starých objektoch a novostavbách na automatické odvodňovanie
priestorov ohrozených zaplavením
garážových vjazdov
pivničných schodísk
spŕch
umývadiel atď.

Vlastnosti a výhody
jednoduchá montáž vďaka integrovanému čerpadlu a spätnej klapke
veľký objem nádrže
jednoduchá údržba
možnosť vyťahovania čerpadiel s výtlačným potrubím

 

DrainLift Con

Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu

Technické údaje::
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
dĺžka kábla medzi zariadením a spínačom/zástrčkou 2 [m]
prevádzkový režim S3
max. teplota čerpaného média 80 °C
druh ochrany IP 20
prípojka výtlaku 12 mm
prípojka prítoku 19/24 mm
hrubý objem nádrže 1,5 l

Použitie
Na čerpanie kondenzátu z
tepelných zdrojov s kondenzačnou technikou
klimatizačných a chladiacich zariadení (napr. chladničky, chladiace vitríny, výparníky)

Vlastnosti a výhody
tichá prevádzka
2 prítokové otvory
sériový kontakt alarmu
jednoduchá montáž
variabilné prítoky/odtoky

 

DrainLift KH

Kalové ponorné motorové čerpadlá

Technické údaje::
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
sieťový pripojovací kábel 1,2 m, so zástrčkou Schuko
prevádzkový režim: prerušovaná prevádzka S3, 28%
max. teplota čerpaného média 35 °C
max. teplota okolia 35 °C
priechod obežným kolesom 10 mm
prípojka výtlaku DN 25/32
prípojka prítoku 2 x DN 40 / DN 100
odvetrávanie 25 mm
min. prítoková výška (dno až horná hrana prítoku) 180 mm
druh ochrany IP 44
hrubý objem nádrže 17 l
spínací objem 2,6 l

Použitie
Malé zariadeniena prečerpávanie odpadovej vody
Zariadenie na prečerpávanie fekálií pripravené k okamžitému zapojeniu, na obmedzené použitie (v priamom napojení za toaletou) s rezacím zazariadením na odvádzanie vody z jednotlivej toaliety, ako aj z umývadla, sprchy alebo bidetu, ktorých znečistenú/odpadovú vodu nie je možné do kanalizačného systému odvádzať pomocou prirodzeného samospádu, resp. pre znečistenú/odpadovú vodu vyskytujúcu sa pod úrovňou spätného vzdutia; je nutné dodržiavať normy DIN EN 12050-3, ako aj DIN 1986-100; V prípade pripojenia väčšieho počtu alebo iných prívodov odpadovej vody ako je tu uvedené, odporúčame použitie výrobkov modelového radu Wilo-DrainLift S až XXL

Vlastnosti a výhody
moderný, priestorovo úsporný design
jednoduchá inštalácia vďaka samotesniacej, priamej prípojke k toalete

 

DrainLift TMP 32

Zariadenie na prečerpávanie kalu (nadzemná inštalácia)

Technické údaje::
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
dĺžka kábla medzi zariadením a spínačom/zástrčkou 1,2 [m]
prevádzkový režim S1 (1000 h)
max. teplota čerpaného média 45 °C, krátkodobo (3 min.) 75 °C
prípojka výtlaku Ø 32 mm (G 1 1/4)
prípojka prítoku 40 mm (2 x G 1 1/4)
odvetrávacia prípojka 25 mm
druh ochrany IP 44
hrubý objem nádrže 17 l
spínací objem 2,6 l

Použitie
Automatické zariadenie na prečerpávanie kalu na čerpanie domácej odpadovej vody bez fekálií, odpadových vôd z práčiek (bez dlhovláknitých zložiek), vody zo spŕch a kúpelní (nechlórovanej); privádzanie odpadovej vody s obsahom fekálií do zariadenia na prečerpávanie kalu je neprípustné, v takýchto prípadoch odporúčame použitie zariadení na prečerpávanie odpadových vôd modelových radov Wilo-DrainLift S až XXL

Vlastnosti a výhody
moderný design
možnosť odtoku zo sprchy vo výške 110 mm
tichá prevádzka vďaka integrovanému ponornému motorovému čerpadlu

 

DrainLift L

Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody

Technické údaje::
sieťová prípojka 3~400 V, 50 Hz
dĺžka kábla medzi zariadením a spínačom/zástrčkou 4 [m]
prevádzkový režim S3 15%
max. teplota čerpaného média 60 °C
max. teplota okolia 40 °C
priechod obežným kolesom 40 mm
prípojka výtlaku DN 65 / DN 80
prípojka prítoku DN 40 / DN 100 / DN 150
odvetrávacia prípojka DN 70
min. prítoková výška (dno až horná hrana prítoku) 180 mm
druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 67
hrubý objem nádrže podľa typu 90 až 130 l
spínací objem podľa typu 30 až 40 l

Použitie
Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody na odvodňovanie obytných domov a komerčných objektov, (napr. reštaurácií, obchodných domov atď.). Surová odpadová voda, ktorú nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom a odpadové vody z toaliet, ktoré sa vyskytujú pod hladinou spätného vzdutia, sa podľa DIN EN 12056/DIN 1986-100 musia do verejnej kanalizácie odvádzať pomocou automatického prečerpávacieho zariadenia. Odpadová voda, ktorá obsahuje minerálne oleje alebo explozívne prímesi, musí bytť odvádzaná cez odlučovač oleja resp. benzínu, odpadová voda s obsahom tukov cez odlučovač tukov a voda s prímesou piesku cez lapače piesku. V prípadoch, keď prítok k prečerpávaciemu zariadeniu počas normálnej prevádzky nesmie byť prerušený, musí byť prečerpávacie zariadenie vybavené druhým čerpacím zariadením (DrainLift M2/L2/XL2) s rovnakým výkonom, ktoré sa v prípade potreby samostatne zapne (DIN EN 12050-1 A1).

Vlastnosti a výhody
ľubovoľne voliteľné prítoky
nízka hmotnosť
alarm nezávislý od napájania zo siete
integrovaná spätná klapka
veľký objem nádrže
široké spektrum výkonu

 

DrainLift M

Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody

Technické údaje::
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
príkon P
dĺžka kábla medzi zariadením a spínačom/zástrčkou 4 [m]
prevádzkový režim S3 15%
max. teplota čerpaného média 60 °C
max. teplota okolia 40 °C
priechod obežným kolesom 45 mm
prípojka výtlaku DN 65 / DN 80
prípojka prítoku DN 40 / DN 100
odvetrávacia prípojka DN 70
min. prítoková výška (dno až horná hrana prítoku) 180 mm
druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 67
hrubý objem nádrže podľa typu 90 až 130 l
spínací objem podľa typu 30 až 40 l

Použitie
Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody na odvodňovanie obytných domov a komerčných objektov, (napr. reštaurácií, obchodných domov atď.). Surová odpadová voda, ktorú nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom a odpadové vody z toaliet, ktoré sa vyskytujú pod hladinou spätného vzdutia, sa podľa DIN EN 12056/DIN 1986-100 musia do verejnej kanalizácie odvádzať pomocou automatického prečerpávacieho zariadenia. Odpadová voda, ktorá obsahuje minerálne oleje alebo explozívne prímesi, musí byť odvádzaná cez odlučovač oleja resp. benzínu, odpadová voda s obsahom tukov cez odlučovač tukov a voda s prímesou piesku cez lapače piesku. V prípadoch, keď prítok k prečerpávaciemu zariadeniu počas normálnej prevádzky nesmie byť prerušený, musí byť prečerpávacie zariadenie vybavené druhým čerpacím zariadením (DrainLift M2/L2/XL2) s rovnakým výkonom, ktoré sa v prípade potreby samostatne zapne (DIN EN 12050-1 A1).

Vlastnosti a výhody
ľubovoľne voliteľné prítoky
nízka hmotnosť
alarm nezávislý od napájania zo siete
integrovaná spätná klapka
veľký objem nádrže

 

DrainLift S

Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody

Technické údaje::
sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
dĺžka kábla medzi zariadením a spínačom/zástrčkou 4 [m]
prevádzkový režim S3 15%
max. teplota čerpaného média 35 °C, krátkodobo 60 °C
max. teplota okolia 40 °C
priechod obežným kolesom 40 mm
prípojka výtlaku DN 80
prípojka prítoku DN 40 / DN 100
odvetrávacia prípojka DN 70
min. prítoková výška (dno až horná hrana prítoku) 180 mm
druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 67
hrubý objem nádrže 45 l
spínací objem 20 l

Použitie
Plnohodnotné zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody, pripravené k okamžitému zapojeniu, podľa DIN EN 12050-1, určené na čerpanie surovej odpadovej vody, ktorú nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom; Wilo-DrainLift S spĺňa predpisy normy DIN EN 12050-1, ako aj stavebné ustanovenia a ustanovenia o skúškach vydané Ústavom stavebnej techniky; minimálne rozmery, v spojení s priestorovo optimalizovanou inštalačnou plochou umožňujú mnohostranné možnosti použitia:

dodatočná montáž spŕch, toaliet, sáun atď.
inštalácia toaliet v suterénnych bytoch
rozširovanie/renovácia bytov a objektov
inovatívne spájanie rôznych možností inštalácie zariadenia na prečerpávanie odpadovej vody v jednom zariadení, ako napr.:
priame napojenie toaliet
odvodňovanie jednotlivých priestorov
inštalácia na predsadenú stenu/inštalácia na stenu

Vlastnosti a výhody
ľubovoľne voliteľné prítoky
možnosť inštalácie podobnej inštalácii na stenu
nízka hmotnosť
priestorovo úsporná inštalácia
inštalačná hĺbka iba 30 cm

 

DrainLift WS 900/1100

Šachtová čerpacia stanica

Technické údaje::
maximálne prevádzkové zaťaženie 5 kN/m2 (podľa DIN EN 124, skupina 1)
maximálny tlak vo výtlačnom potrubí 6 bar
šachtová čerpacia stanica: synthetic z recyklovateľného PE
maximálna bezpečnosť proti vztlaku vďaka 2/4 (WS 900 = 2 kusy, WS 1100 = 4 kusy) sériovým bočným plutvám (nie sú potrebné žiadne betónové skruže)
2/4 voliteľné prítoky priamo na mieste
maximálna pevnosť vďaka dnu šachty v tvare pologule
nadhladinová spojka Wilo
2 hrdlá DN 100 pre vetranie a pripojovací kábel
zberný priestor bez usadenín vďaka čerpacej nádrže v tvare pologule
jednoduchý prístup k snímaču hladiny vďaka montáži so zavesenou úchytnou tyčou

Použitie
Šachtová čerpacia stanica na čerpanie kalu a odpadovej vody z technického zariadenia budov, z priestorov a plôch pod úrovňou spätného vzdutia (EN 752/EN 12050); WS 900/1100 sa inštaluje mimo objektu do zeme bez betonárskych prác; časovo a nákladovo úsporné riešenie pre každého projektanta a stavebného investora, s jednoduchou montážou; vhodná ako šachtová čerpacia stanica pripravená k okamžitému zapojeniu v spojení s tlakovým odvodňovaním a ako zberná čerpacia stanica v spojení s potrubím s voľnou hladinou

TS 40: pre mierne znečistené médiá, 10 mm voľný priechod obežným kolesom, odpojiteľný pripojovací kábel
TP 50 a TP 65: pre hrubo znečistené čerpané médiá; 44 mm voľný priechod obežným kolesom, odpojiteľný pripojovací kábel
TP 80: pre hrubo znečistené čerpané médiá a fekálie; 78 mm voľný priechod obežným kolesom, sériová ochrana proti explózii, odpojiteľný pripojovací kábel (iba ako stanica so samostatným čerpadlom)
STS 80: pre hrubo znečistené čerpané médiá a fekálie; 78 mm voľný priechod obežným kolesom, odpojiteľný pripojovací kábel
MTS 40: pre hrubo znečistené čerpané médiá a fekálie, sériová ochrana proti explózii (iba 3~400 V), odpojiteľný pripojovací kábel, patentované rezacie zariadenie:
dovnútra nasmerované rotujúce nože
rezacie zariadenie sférického tvaru
úplne prevádzkovo spoľahlivé

Vlastnosti a výhody
zberný priestor bez usadenín
maximálna pevnosť vďaka dnu šachty v tvare pologule
2/4 voliteľné prítoky priamo na mieste

 
 
 
 
 
 
 
 

neprehliadnite!

naši partneri

.:: DAES, s.r.o. Košická 4, ilina, tel.: 041/5650 880