E-SHOP - MaM MULTIMEDIA Profesionálna záhradná technika Husqvarna   Potrebujete poradiť? Volajte 0903 707 668 ! Dnes je 18. august 2019, meniny má Elena, Helena

ČASTÉ OTÁZKY

Ako správne vybrať čerpadlo

Najdôležitejšie otázky pri výbere čerpadla:

Otázky z oblasti Závlahy:

 

Akú vodu chcem čerpať
je základná otázka, ktorá rozhoduje o výbere vhodného čerpadla. Pokiaľ vyberiete nevhodné čerpadlo, zníži sa jeho životnosť a budete nútený investovať ďalšie prostriedky do jeho opravy alebo výmeny.
Najčastejšie prečerpávané média sú:
- čistá voda zo studne, vrtu alebo potoka - môže obsahovať čiastky piesku, železa atď.
- teplá užitková voda - toto medium vyžaduje použiť čerpadlo zo špeciálnych materiálov
- kalová voda - dažďová voda, voda z výkopov - bez fekálií apod.
- splašková voda - s fekáliami
- bazénová voda - obsahuje chemické a abrazívné látky, vlasy a ďalšie nečistoty
>> hore

Odkiaľ chcem vodu čerpať
Pri hodnotení miesta, odkiaľ budeme vodu čerpať je dôležité akceptovať, že existujú fyzikálné zákony, ktoré žiadne, ani to najdrahšie čerpadlo nezmení.

Čerpanie vody zo studne: Kopané studne majú spravidla väčší priemer a menšiu hĺbku. Akumulujú viac vody ako vrty a z toho vyplýva jednoduchšia inštalácia čerpadla. Ak má kopaná studňa maximálne 8m , čo je zároveň aj maximálna sacia schopnosť odstredivého čerpadla (gravitácia zeme 9,81) tak si môžeme vybrať medzi samonasávacím alebo ponorným čerpadlom. Pri hĺbke studne väčšej ako 8m doporučujeme použiť ponorné čerpadlo poprípade čerpadlo s ejektorom. Ejektor však vyžaduje viesť dve sacie potrubia od studne k čerpadlu.
Čerpanie vody z vrtu: Pri vrte je rozhodujúca jeho hĺbka, priemer a výdatnosť . Čerpadlo vždy voľte tak, aby medzi čerpadlom a stenou vrtu, bola dostatočná medzera -rádovo v centimetroch, nie v milimetroch. Veľkosť tejto medzery ovplyvňuje správne chladenie čerpadla a "nasávanie" nečistôt do čerpadla. Môže sa Vám tiež stať, že ak bude medzera medzi stenou vrtu a čerpadlom nedostatočná, čerpadlo sa pri inštalácii vo vrte zasekne a nemusíte ho už nikdy z vrtu vybrať. Myslite na to, že žiadný vrt, nemá steny ideálne kolmé. Taktiež je dôležité dodržať dostatočnú vzdialenosť čerpadla od dna vrtu . Pokiaľ robí vrt odborná firma, požadujte v písomnej forme "rez vrtom". Ten Vám popíše všetky dôležité údaje o vrte - hĺbku, umiestnenie perforácii, pažníc, výdatnosť apod - bez tohoto dokumentu nedoporučujeme dielo prevziať. A nikdy nešetrite na automatickej ochrane čerpadla proti chodu na sucho. Nespoliehajte sa na to, že vo vrte je dostatok vody, prípadne že ak čerpadlo stratí tlak, rýchlo ho vypnete - väčšinou býva už neskoro a zničí sa upchávka, hydraulika a následne i celé čerpadlo.
>> hore


Na čo všetko budete čerpadlo používať?
Dobre si treba premyslieť ako často a na aké účely chcete čerpadlo využívať. Potrebujete len polievať jednou hadicou záhradu, budete mať automatickú závlahu alebo potrebujete zásobovať rodinný dom pitnou vodou prípadne kombinácia uvedených možností. Pre príležitostné použitie je možné použiť lacnejší typ s plastovými obežnými kolesami. Pri prevádzke automatických závlah a zásobovaní rodinného domu je výhodnejšie investovať do čerpadla s nerezovým obežným kolesom. Pri domácich vodárňach je dôležitá aj veľkosť tlakovej nádoby. Tá rozhoduje o tom ako často bude zapínať vaše čerpadlo - domáca vodáreň. Pre rodinný dom kde býva viac osôb pri použití menšej tlakovej nádoby ako 50l bude čerpadlo zapínať pri každom umytí rúk alebo spláchnutí toalety. Preto treba voliť radšej tlakové nádoby s väčším objemom. Čerpadlo ktoré často spína ma väčšiu spotrebu elektrickej energie a nižšiu životnosť kvôli tlakovým razom pri zopínaní.
>> hore
 

Koľko vody budem čerpať a aký tlak budem potrebovať.
Po zodpovedaní otázky na čo budem čerpadlo používať, si vlastne určím koľko vody budem potrebovať – čerpať. Požadovaný výkon sa uvádza v m3/h, l/min, l/s. Ak máte umývačku riadu, práčku a zároveň chcete zavlažovať záhradu, treba voliť čerpadlo s dostatočnou rezervou čerpaného množstva. Optimálne množstvo vody pre rodinný dom je medzi 2,5-4 m3/h.
Tlak na výstupe z čerpadla je ďalšou dôležitou veličinou. Sami určite poznáte prípady keď Vám pri umývaní , sprchovaní voda len kvapkala alebo pri polievaní vzdialenejšej časti záhrady voda z hadice “nedostriekne“ dostatočne ďaleko. Samostatná kapitolou sú automatické zavlažovacie systémy ktoré potrebujú presný tlak a množstvo vody, aby závlahový systém správne fungoval. Netreba zabudnúť že tlak ovplyvňuje nie len hĺbka studne (vrtu) ale aj prevýšenie a vzdialenosť studne od domu. Laicky platí že 10m potrubia po rovine je 1m straty z výtlačnej výšky a každé 90 stupňové koleno odoberá cca 0,5m z výtlačnej výšky. Takisto platí že čerpadlo s 5/4“ výstupom by sme nemali redukovať s 1“ potrubím.
>> hore


Koľko stojí automatická závlaha?
Presná cena automatickej závlahy záleží od tvaru zavlažovanej plochy a zdroja vody. Cena systému na 1m2 zavlažovanej plochy sa teda nedá presne určiť. Naša firma DAES Vám však za symbolickú cenu 300, Sk vypracuje cenový návrh zavlažovacieho systému. Orientačná cena automatického zavlažovacieho systému pri bežných rodinných domoch je cca od 30-80tisíc korún za kompletnú dodávku na kľúč. Je to veľa či málo ? Treba si zvážiť koľko času, vody a pohodlia Vám môže automatická závlaha ušetriť.
>> hore


Z čoho sa skladá automatická závlaha?
Automatický závlahový systém sa skladá z viacerých komponentov. Medzi základné patria postrekovače, plastové podzemné rozvody, elektromagnetické ventily, ventilové šachty, ovládacia jednotka, dažďový senzor, filter, čerpadlo prípadne vodovod a rôzny spojovací materiál.
>> hore


Ako pracuje závlaha?
Pri zavlažovaní sa tlakom vody vysunú zo zeme - trávnika (spravidla 10cm) postrekovače, ktoré sa po skončení zavlažovania opäť schovajú do trávnika. Celá zavlažovaná plocha je spravidla rozdelená na viac sekcií. Ovládacia jednotka ovláda každú sekciu samostatne čo je výhodne napr.: -- kvôli zdroju vody - čerpadlo nemusí byť take veľké možnosť individuálneho časového nastavenia na každú vetvu – sekciu výhoda je aj v použití rôznych postrekovačov na jednotlivých vetvách .Na jednej vetve sa nedoporučuje kombinovať rôzne druhy postrekovačov (statické a rotačné).
>> hore


Čo sa stane keď vypadne elektrický prúd?
V ovládacej jednotke je záložný zdroj (baterka) ktorá si po dobu výpadku uchová nastavený program. Počas výpadku el. energie je zavlažovanie blokované a obnovy sa až pri dodávke elektrickej energie.
>> hore


Kedy a ako často polievať
Najefektívnejšie je polievať v ranných alebo vo večerných hodinách. Polievať počas dňa sa nedoporučuje. Priemerná týždenná potreba vody pre trávnik je cca 25-40 litrov/m2.
>> hore


Ako dlho mám polievať?
Doba polievania závisí od použitého typu postrekovačov na vetve a kvality podložia. Preto spravidla býva pri každej vetve iná doba postreku. Priemerná dĺžka polievania pri cykle 3x do týždňa je pri statických postrekovačoch 4-9 min na vetvu, u rotačných postrekovačov 10-30 min na vetvu a pri kvapkovej závlahe 15-45 min na vetvu.
>> hore


Čo keď fúka vietor alebo prší?
Pri automatických závlahách je k ovládacej jednotke spravidla montovaný dažďový senzor, ktorý preruší polievanie počas dažďa a automaticky odblokuje polievanie po vyparení vody. Veterné čidlo zaistí zase prerušenie polievacieho cyklu pri silnom vetre (sila vetra sa dá nastaviť). Miesto dažďového bidla sa dá pripojiť aj vlhkostné čidlo ale nevýhodou je že zaznamenáva vlhkosť len v malom okruhu okolo čidla.
>> hore


Môžem automatickú závlahu napojiť na ½“ záhradný ventil?
Áno je to možné ale tento spôsob pripojenia je nevýhodný a cena za tento systém bude vyššia ako pri bežnej dimenzii potrubia 1“ .
>> hore


Môžem si systém spustiť sám?
Áno, je však potrebné skontrolovať čerpadlo , filter, uzatváracie armatúry, elektromagnetické ventile, elektro inštaláciu či sa počas zimy nevytvoril kondenz a celý systém zavodniť. Potom treba zapnúť a naprogramovať ovládaciu jednotku prekontrolovať záložný zdroj - baterku väčšinou 9V. Následne treba prekontrolovať funkciu všetkých trysiek prípadne prečistiť a skontrolovať parametre postreku. Tento servis ponúkajú všetky naše inštalačné firmy.
>> hore


Treba automatickú závlahu zazimovať?
Zazimovanie doporučujeme pre všetky závlahové systémy. Žiadne samovypúšťacie ventile alebo vyspádované potrubia nezabezpečia dokonalú ochranu systému pred zamrznutím. Zazimovanie sa vykonáva stlačeným vzduchom. Môžete si ho zabezpečovať sami alebo Vám ho zaistí naša inštalatérska firma.
>> hore


neprehliadnite !

Husqvarna 545RxT Krovinorez
Husqvarna 545RxT Krovinorez

889,00 €
HUSQVARNA 545RXT Profesionálny krovinorez s vysokým výkonom rovnako ako s výnimočnou ergonómiou a ovládateľnosťou.
Optimalizovaná dĺžka hriadeľa a uhlový prevod s uhlom 35 stupňov.
Motor X-Torq® poskytuje surovú silu a vynikajúcu úsporu paliva.
Veľmi nízka hladina vibrácií je docielená vďaka efektívnemu antivibračnému systému motora, hnacieho hriadeľa a žacieho zariadenia.
Ľahko sa štartuje s pomocou systému Smart Start®.
Dodávané s nosným popruhom Balance XT™.

© 2010 - 2019 Daes.sk, vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.