E-SHOP - MaM MULTIMEDIA Profesionálna záhradná technika Husqvarna   Potrebujete poradiť? Volajte 0903 707 668 ! Dnes je 16. december 2017, meniny má Albína

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Daes.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Nákup v internetovom obchode cerpadla-zavlahy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: spoločnosť DAES, s.r.o, Fatranská 8035, 010 08 Žilina, IČO – 31644317, IČ DPH – SK2020447110. Spoločnosť je zapísaná na Obvodnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: OR Okresného súdu Žilina, vložka Sro, vl.č. 3117/L.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Daes.sk.
    
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Daes.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@daes.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúknutý za chybnú cenu. V takomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. Obdobný postup platí, ak sa tovar prestal vyrábať alebo je dlhodobo nedostupný.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
    
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
    
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:
   • platbou v hotovosti v maoobchodnej predajni DAES, s.r.o.

   Pri prevzatí tovaru:

   • dobierkou u špedičnej služby
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a právo na tlačové chyby.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).
    
 4. DODACIE PODMIENKY
   
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • U nás máte DOPRAVNÉ ZADARMO až do domu, kdekoľvek po celej SR pri nákupe nad 500 €.
   • Pri kúpe tovaru  do 500€ účtujeme 6 EUR ) s DPH pri zaslaní cez špedičnú službu EMS na dobierku.
     
     
 5. VRÁTENIE TOVARU
   
  • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
  • Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
  • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
    
 6. REKLAMÁCIE
   
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 350 Sk a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
    
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   
  • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
  • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
    

neprehliadnite !

Sololift2 WC3
Sololift2 WC3

339,00 €
Ak máte WC nižšie ako je kanalizácia toto zariadenie Vám umožní prečerpať odpad. Je určený pre pripojenie toalety, umývadla, sprchy a bidet. Dĺžka kábla 1,2m. Sololift2 WC-3 sa používa pre čerpanie odpadovej vody z WC obsahujúce toaletný papier a fekálie, Obsahuje ďalšie tri prípojky pre odvádzanie vody napr z umývadla, sprchy alebo bidetu. Čerpanie kvapalín obsahujúcich nepovolené materiály môže zůsobit poruchu zariadenia a obmedziť poskytovanú záruku. Sololift2 WC-3 sa používa pre: • WC, umývadlo, sprchu a bidet v miestach pod úrovňou kanalizácie alebo pri renováciách a modernizáciách existujúcich budov, kde je miesto vzniku odpadových vôd príliš vzdialené od domovej splaškovej kanalizácie, takže nemožno použiť prirodzený sklon odpadových potrubí. Kompaktná čerpacia stanica je vybavená:
?Kábel s alebo bez zástrčky (pozri technická dokumentácia)
?Horizontálne alebo vertikálne upevnenie výtlačného potrubia, s adaptérmi pre potrubie o22-40mm
?Integrovaný spätný ventil
?Výkonný motor vr. tepelnej ochrany, hladinového spínača a riadenie
?Pripojenie DN100 pre WC
?Flexibilné pripojenie vstupu (výškovo nastaviteľné) pre potrubie O36 alebo 40
?Bzučiak pre prípad poruchy (príslušenstvo)
?Možnosť ručného odstránenia usadením (zablokovanie)
?Odvzdušňovací ventil s ochranou proti pretečeniu
?Fixačné komponenty
Konštrukcie v súlade s EN12050-3 a kontrola výroby externej inštitúcií, unikátne vlastnosti zamerané na rýchlu inštaláciu, dlhú životnosť a ľahké čistenie.
Kvapalina:
?Hustota: 1000 kg / m3
Napätie: U = 230 V
Prietok. Qmax = 6,0 m3/h
Dopravná výška: Hmax = 6,5 m
Hmotnosť: 5,5 kg
Max. teplota čerpanej kvapaliny: 40 ?C
Rozmery (v x d x š): 280 x 431 x 190 mm

!!! Pri kúpe tohto výrobku doprava ZDARMA !!!

© 2010 - 2017 Daes.sk, vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.